วิธีการซื้อสินค้า

 

1. ไปที่ ร้านหนังสือ แล้วกดเลือก หนังสือ

 


 

 

2. กดไอคอนรถเข็นหนังสือเล่มที่ต้องการ

 


 

 

3. ระบบได้เพิ่มหนังสือเล่มที่ต้องการในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว กด ตะกร้าหนังสือ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ หรือ เลือกหนังสือต่อ เพื่อซื้อหนังสือเล่มอื่นเพิ่มเติม

 


 

 

4. ทำการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ

    4.1 กด เอาออก เพื่อลบหนังสือออกจากตะกร้า

    4.2 กดลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหนังสือ

    4.3 กด เลือกหนังสือเพิ่ม เพื่อกลับไปซื้อหนังสือเล่มอื่นเพิ่มเติม

    4.4 กด ดำเนินการต่อ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ


 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อและเลือกวิธีการจัดส่ง

    5.1 EMS มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมตามอัตราของไปรษณีย์ไทย

    5.2 ลงทะเบียน ไม่คิดค่าจัดส่ง

จากนั้นกด ย้อนกลับ หากต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อ หรือกด ดำเนินการต่อ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

 


 

 

6. กรอกรายละเอียดเพื่อการจัดส่ง แล้วกด สั่งซื้อหนังสือ 

 


 

 

7. ระบบจะขึ้นกล่องข้อความ ยืนยันการสั่งซื้อหรือไม่ กด OK เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ หรือกด cancel เพื่อแก้ไขรายละเอียดการจัดส่ง แล้วยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งเมื่อรายละเอียดถูกต้อง

 


 

 

8. การสั่งซื้อเสร็จสิ้น ในตะกร้าหนังสือจะ ไม่มีหนังสือในตะกร้า ท่านจะได้รับอีเมลหัวข้อ ยืนยันการสั่งซื้อหนังสือ จาก สำนักพิมพ์โรสบุ๊คส์ โดยจะแนบไฟล์ใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อชำระเงิน โดยเลือกโอนเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งตามยอดในใบแจ้งหนี้ 


 

 

9. เมื่อทำการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ไปที่หน้า แจ้งโอนเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

    9.1 เลือกหมายเลขการสั่งซื้อที่ตรงกับหมายเลขของท่านที่ได้รับทางอีเมล

    9.2 เลือกบัญชีธนาคารที่ท่านโอนเงินเข้า

    9.3 กรอกจำนวนเงินที่โอน

    9.4 เลือกวันที่ที่ทำการโอนเงิน

    9.5 เลือกเวลาที่โอนเงินให้ตรงกับสลิปหรือรายการบนอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง

    9.6 กรอกชื่อผู้โอนให้ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อในใบสั่งซื้อ 

จากนั้นกด แจ้งโอนเงิน เมื่อทางสำนักพิมพ์ตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลหัวข้อ ยืนยันการชำระเงิน โดยแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน และแจ้งวันส่งสินค้า ไปยังอีเมลของผู้สั่งซื้อ 


 

 

10. เมื่อสำนักพิมพ์ทำการจัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลหัวข้อ แจ้งการจัดส่งหนังสือ ไปยังอีเมลของผู้สั่งซื้อ หากไม่ได้รับหนังสือภายใน 7 วันหลังจากจัดส่ง กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์ที่อีเมล info@rosebooksnovel.com